MEISTÄ

Avaamme ovia. Tuemme musiikintekijöitä. Edistämme monimuotoisuutta.

Musiikin edistämissäätiö (MES) edistää kotimaisen musiikin monimuotoisuutta tukemalla sen tekijöitä, esittäjiä, kustantajia ja tuottajia.

Säätiö jakaa avustuksia ja apurahoja sekä muuten edistää ja tukee taloudellisesti suomalaiseen musiikkiin liittyviä elävän musiikin tilaisuuksia, musiikkitallenteiden tuottamista, musiikin markkinointia ja vientiä, kustannustoimintaa ja koulutusta. 

Kotimaisella musiikilla tarkoitetaan suomalaisten tai Suomessa vakituisesti asuvien esittävien taiteilijoiden ja säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien tuotantoa.

Edistämistyö painottuu ammattimaiseen toimintaan, ja sen piiriin kuuluvat kaikki musiikkilajit. Tukitoiminta rahoitetaan yksityisen kopioinnin hyvitykseen osoitetuilla varoilla, valtionavustuksilla ja säätiön taustayhteisöjen lahjoituksilla. MESin ovat perustaneet Gramex ja Teosto. 

Tukitoiminta jakautuu

 • äänitetuotannon tukeen
 • elävän musiikin tukeen
 • audiovisuaalisen musiikkituotannon tukeen
 • markkinointi- ja vientitukeen
 • työskentelytukeen
 • julkaisu- ja koulutustukeen

Kotimaista musiikkia aikaisemmin tukeneet Esittävän säveltaiteen edistämiskeskus (ESEK) ja Luovan säveltaiteen edistämissäätiö (LUSES) yhdistettiin kesällä 2012 yhdeksi organisaatioksi – Musiikin edistämissäätiöksi.

HALLINTO

Yhteystiedot

Musiikin edistämissäätiö sr
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI

+358 50 417 3827

mes(at)mes.fi 
www.musiikinedistamissaatio.fi

Henkilökunnan yhteystiedot

Tommi Saarikivi 077

Tommi Saarikivi

Toimitusjohtaja

+358 40 153 1415
Nasima 2

Nasima Razmyar

Hallituksen puheenjohtaja

Ulla Haukatsalo

Ulla Haukatsalo

Hallintokoordinaattori

+358-40 577 5459

Hannu Marttila

Asiamies/residenssitoiminta

Jaana Ainasoja

Kirjanpitäjä

+358-50 331 5064

HALLITUS

Säätiön päättävä elin on hallitus, joka päättää säätiön toiminnan ja hallinnon järjestämisestä sen tarkoituksen mukaiseksi. Hallitus myös määrittelee tukitoiminnan kriteerit ja yleiset suuntaviivat sekä päättää tukitoiminnan budjetista. Hakemusten käsittelyprosessissa hallitus vahvistaa päätökset.

Musiikin edistämissäätiön hallitus 2023-2025:

Puheenjohtaja
 • Razmyar Nasima
Jäsenet
 • Virtaperko Olli, varapuheenjohtaja
 • Vänttinen Ahti, varapuheenjohtaja
 • Aura Vappu
 • Muikku Jari
 • Pannula Tom
 • Ruuskanen Maija
 • Saarinen Miikka
 • Valtanen Kimmo
Varajäsenet
 • Berglund Joose
 • Frisk Tom
 • Kaukola Ritva
 • Marttila Hannu
 • Nordström Niklas
 • Salminen Risto
 • Toivonen Aku
 • Verronen Vappu

VUOSIKERTOMUKSET

ASIANTUNTIJATOIMIKUNNAT

Hakemusten käsittelyprosessissa keskeinen rooli on kunkin tehtäväalueen asiantuntijatoimikunnalla. Asiantuntijatoimikunnat käsittelevät hakemukset ja tekevät hakemuksista päätösesitykset hallitukselle lopullista hyväksymistä varten.

Toimikunnassa on jäseninä eri musiikkilajien edustajia, joilla katsotaan olevan erityistä asiantuntemusta ja kokemusta alaan kuuluvista asioista.


MUSIIKIN EDISTÄMISSÄÄTIÖN ASIANTUNTIJATOIMIKUNTIEN KOKOONPANO VUOSI 2024:


LASKUTUSTIEDOT

Musiikin edistämissäätiö sr

Pieni Roobertinkatu 16 A

00120 Helsinki

Puhelin +358 50 417 3827

Sähköposti mes@mes.fi

Y-tunnus 2502897-4


Ostolaskujen vastaanotto verkkolaskuna:

Verkkolaskuosoite 003725028974

Verkkolaskujen välittäjä 003708599126 (OpenText)

Pdf-muotoiset laskut sähköpostitse:

fennoa.502669@erin.posti.com

Paperiset ostolaskut postitse:

Musiikin edistämissäätiö sr

PL 51102

01051 LASKUT

RAHANKERÄYSLUPA

Rahankeräyslupa

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus

Luvan saaja: Musiikin edistämissäätiö sr

Keräysnumero: RA/2020/641

Myöntämisajankohta: 29.5.2020

Myönnetty aloituspäivä: 1.6.2020

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

Kerätyt varat jaetaan taiteilija-apurahoina luovan toiminnan ja esittävän toiminnan tukemiseen sekä koulutus- ja tutkimustoiminnan tukemiseen. Taiteilija-apurahoja myönnetään luovaan työhön kuten säveltämiseen, sanoittamiseen ja sovittamiseen sekä esittävään toimintaan kuten esiintymisten, levytyksen ja ohjelmistojen harjoitteluun. Koulutustukea myönnetään ensisijaisesti kotimaista musiikkia edistävien jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksien järjestämiseen ja tutkimustukea musiikin alaan liittyvään tutkimustyöhön.

Keräystili: Nordea FI33 1013 3000 1414 47 NDEAFIHH

Lahjoittajan oikeus tehdä verovähennys

Verohallitus on nimennyt Musiikin edistämissäätiö sr:n vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi (tuloverolaki 57 § 1 momentin 2 kohta) vuosiksi 2020-2024.

Lahjoituksen antava yhteisö saa vähentää veronalaisesta tulostaan Musiikin edistämissäätiölle tehdyn vähintään 850,00 euron ja enintään 50.000,00 euron suuruisen rahalahjoituksen vuosina 2020-2024.

Säätiön on käytettävä rahalahjoitukset taiteen tukemiseen.

Yksityishenkilöillä ei ole toistaiseksi verovähennysoikeutta lahjoituksesta.